Współpracuję z dużymi i średnimi organizacjami które mierzą się się z wyzwaniami takimi jak brak zaangażowania pracowników, podziały pomiędzy departamentami, niewystarczająca współpraca w zespołach, a które chcą zbudować kulturę opartą na dialogu, dobrych relacjach oraz zaangażowaniu. Realizuję te cele poprzez indywidualne oraz zespołowe procesy rozwojowe.

o mnie