dla organizacji

Ludzie zapomną o tym, co powiedziałeś, ludzie zapomną o tym, czego dokonałeś, ale ludzie nigdy nie zapomną tego, jak dzięki tobie się czuli.

Maya Angelou

Warsztaty komunikacji empatycznej

Empatia w rozumieniu Porozumienia Bez Przemocy, to taki sposób towarzyszenia, pełnej skupienia obecności oraz słuchania drugiej osoby, aby za jej słowami, niezależnie od ich treści odnajdywać jej uczucia i stojące za nimi ważne dla niej potrzeby. Komunikacja empatyczna umożliwia szukanie rozwiązania biorącego pod uwagę potrzeby wszystkich stron zaangażowanych w daną sytuację.

Na warsztatach rozwijamy umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć i potrzeb związanych z daną sytuacją, 
uczymy się wyrażania siebie w sposób prowadzący do konstruktywnej komunikacji oraz empatycznego zgadywania uczuć i potrzeb drugiej strony.

Rozwijamy umiejętności słuchania na głębszym poziomie jako kluczowej w procesie rozumienia drugiej osoby i szukamy porozumienia nawet z tzw. “trudnym” rozmówcą. Poszerzamy również świadomość o to które nasze nawykowe zachowania nie budują, albo utrudniają  kontakt.

Warsztaty „Jak wyjść z koła stresu, zapobiegać wypaleniu i budować dobrostan”?

Stres jest nazywany epidemią XXI wieku, a różne szacunki podają, że dotyczy on ponad 85 % czynnych zawodowo osób w Polsce. Stres kumulujący się w człowieku na przestrzeni wielu lat może owocować depresją, wypaleniem zawodowym, stanami lękowymi.

Na warsztatach przyglądamy się neurobiologii i fizjologii stresu tak, aby lepiej zrozumieć co się z nami dzieje, kiedy go doświadczamy. Rozmawiamy również o tym co wpływa na wyczerpanie fizyczne i emocjonalne i co pomaga odzyskiwać równowagę.

W zależności od konkretnych potrzeb grupy, skupiamy się na prostych i skutecznych ćwiczeniach opartych na uważności, takich jak świadome oddychanie, koncentrowanie swojej uwagi na jednej czynności, planowanie przerw, zarządzanie swoją energią życiową w ciągu dnia. Warsztaty obejmują również pracę z myślami i regulowaniem emocji.

Budowanie dobrych nawyków pracy ze stresem buduje odporność psychiczną i większe zaangażowanie.

Warsztaty rozwoju inteligencji emocjonalnej

Inteligencja Emocjonalna  to zdolność rozumienia, wykorzystywania i zarządzania własnymi emocjami w pozytywny sposób w celu złagodzenia stresu, skutecznej komunikacji, empatii, pokonywania wyzwań i rozładowywania konfliktów. Inteligencja emocjonalna pomaga budować silniejsze relacje i  osiągać cele zawodowe i osobiste, w oparciu o lepszą znajomość siebie

Inteligencja emocjonalna jest powszechnie definiowana przez cztery główne umiejętności:

  1. samoświadomość– rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji i ich wpływu na  zachowanie, znajomość swoich mocnych i słabych stron.
  2. zarządzanie sobą– umiejętność wpływu na swoje zachowania impulsywne uczucia i zachowania, dostosowywanie się do zmieniających się okoliczności
  3. świadomość społeczna/empatia– rozumienie emocji, potrzeb, nadziei  i obaw innych ludzi, wychwytywanie sygnałów emocjonalnych, rozpoznawanie dynamiki grupy,
  4. zarządzanie relacjami– rozwijanie i utrzymywanie dobrych relacji, umiejętność komunikowania się i stawiania granic, zarządzanie konfliktami, inspirowanie innych

Inteligencja Emocjonalna to kluczowa umiejętność menedżera  XXI wieku.

Pracując w oparciu o metodologię Genos International pomagam klientom zrozumieć czym jest IE i jak ją rozwinąć. Unikalny system oceny umożliwia zmierzenie aktualnego poziomu inteligencji emocjonalnej poprzez zebranie informacji zwrotnej w postaci samooceny, oceny 180 lub 360.

Co wyjątkowego jest w metodologii Genos:

  • Została zaprojektowana do badania Inteligencji Emocjonalnej w organizacjach i w miejscach pracy
  • Mierzy obserwowalne zachowania
  • Pozwala sprawdzić zmianę mierząc IE przed i po np. procesie coachingowym, albo po warsztatach
  • Czytelne i podzielone na sześć kompetencji raporty dają konkretne wskazówki rozwojowe

Liczne badania pokazują, że ludzie osiągają najlepsze rezultaty kiedy czują się zaangażowani w pracę która ma dla nich sens, która rozwija to kim są i kiedy czują się szanowani, poinformowani i rozumiani. Te same badania pokazują również, że ludzie osiągają najgorsze wyniki gdy czują się nadmiernie sfrustrowani, zmartwieni, zestresowani czy zaniepokojeni.

W trakcie programów zaprojektowanych na miarę, uczestnicy uczą się rozumieć swoje emocje i emocje innych ludzi i to jak wpływają one na wykonywanie pracy, jak również poznają najważniejsze odkrycia neuronauki dotyczące inteligencji emocjonalnej, rozwijają wiedzę o sobie, poznają sposoby budowania swojej odporności psychicznej i samoregulacji.