Warning: Illegal string offset 'media_type' in /home/users/maciejewska/public_html/strona/wp/baton/wp-content/plugins/post-custom-templates-lite/include/classes/otw_pctl_dispatcher.class.php on line 152

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/users/maciejewska/public_html/strona/wp/baton/wp-content/plugins/post-custom-templates-lite/include/classes/otw_pctl_dispatcher.class.php on line 152
Warsztaty Umiejętności – Marzanna Maciejewska

Warsztaty Umiejętności

Warsztaty Umiejętności

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI

Zdecydowana większość organizacji oczekuje, że ich kadra zarządzająca będzie sobie dobrze radzić w obszarach związanych z rozwijaniem podległych im pracowników, takich jak dawanie informacji zwrotnej, różnicowanie stylów zarządzania w zależności od sytuacji i osoby oraz zadawanie dobrych pytań. Sprawdzonym programem który rozwija powyższe obszary jest Coaching Clinic® od kilkunastu lat uważany przez managerów za najlepsze szkolenie w zakresie umiejętności coachingowych.

CO WYRÓŻNIA SZKOLENIE COACHING CLINIC ?

 • Coaching jest traktowany jako jeden z niezbędnych stylów przywództwa. Inne, dyrektywne style traktowane są podczas warsztatu jako równie ważne i odgrywające istotną rolę w zarządzaniu
 • Warsztat ma strukturę modułową, co pozwala dostosowywać program do potrzeb uczestników
 • Podczas warsztatu pracujemy na postawach. Opieramy się na założeniu, że coachingowe podejście do zarządzania wymaga nie tylko opanowania pewnych metod, lecz także wypracowania postaw wobec podwładnych i współpracowników opartych na zaufaniu
 • Uczestnicy otrzymują konkretne narzędzia pozwalające im na prowadzenie rozmów coachingowych bezpośrednio po warsztacie. Jednym z narzędzi jest model rozmowy coachingowej składający się z 5 precyzyjnie opisanych kroków
 • Uczestnicy mają okazję określenia swojego stylu funkcjonowania w roli coacha lub osoby coachowanej. Służy im do tego model czterech stylów coachingowych, PCSI. Model ten pozwala uczestnikom określić typ swoich współpracowników i podwładnych, i dzięki temu poprawić komunikację z nimi
 • Podczas warsztatu uczestnicy stopniowo opracowują swój plan działania w zakresie doskonalenia umiejętności coachingowych i wdrażania coachingu w swojej praktyce zarządzania
 • Podczas warsztatu uczestnicy omawiają warunki i bariery wdrożenia coachingu w swojej organizacji
 • Uczestnicy mają do dyspozycji bogate materiały szkoleniowe
 • Ukończenie treningu jest poświadczone certyfikatem

 

Jakie są korzyści z uczestniczenia w programie ?
 • Poprzez uczestniczenie w programie kierownicy, managerowie i organizacje:
 • odkrywają coaching jako jeden z użytecznych stylów zarządzania i przewodzenia zespołom
 • doświadczają oraz ćwiczą sprawdzone modele coachingowe
 • zdobywają umiejętność integrowania podejścia coachingowego w zarządzaniu
 • wspierają organizację w szybszym osiąganiu celów
 • są w stanie natychmiast wdrażać zdobyte umiejętności w swoim środowisku pracy
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]