Uważność wg Jona Kabata-Zinna to szczególny rodzaj uwagi: świadomej, skierowanej na obecną chwilę i nieosądzającej. Uważność według tego autora jest „jedynie praktycznym sposobem utrzymywania ściślejszego kontaktu z pełnią naszego istnienia przez systematyczny proces samoobserwacji, badania siebie i świadomego działania.” Skuteczne zarządzanie ludźmi nie oznacza jedynie realizowania kolejnych zadań. Definiowane jest również przez to, w jaki sposób używamy naszego umysłu w interakcjach z innymi ludźmi. Skuteczne zarządzanie wymaga posiadania równowagi emocjonalnej, wglądów, świadomości oraz inspirowania innych. Coraz częściej stosuje się podejście uważnościowe w biznesie i organizacjach. Uważność od kilkunastu lat jest tematem rozlicznych badań, z których ogromna większość udowadnia, że stosowanie uważności bezsprzecznie przynosi dobre efekty, Niektóre z udokumentowanych korzyści to:
 • większa równowaga między pracą a życiem prywatnym,
 • poprawa odporności psychicznej,
 • poprawa koncentracji,
 • szybsze rozwiązywanie problemów,
 • łatwiejsze podejmowanie decyzji

 

W jakich sytuacjach podejście uważnościowe może być przydatne w coachingu?

 • Gdy klient zmaga się z dużą ilością odpowiedzialności i obciążjących emocjonalnie projektów
 • W emocjonalnym uzależnieniu od tempa pracy i poczucia bycia zajętym
 • W sytuacji zarządzania dużą zmianą i związaną z tym niepewnością
 • W pracy nad pogłębianiem samoświadomości będącej kluczową komponentą inteligencji emocjonalnej
 • Gdy potrzebne jest zapewnienie lepszej równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym
 • Gdy potrzebne jest zbudowanie większej odporności w radzeniu sobie z wyzwaniami i porażkami

 

Similar Posts