W KONTAKCIE ZE SOBĄ CZYLI Z KIM?

W KONTAKCIE ZE SOBĄ CZYLI Z KIM? – ROZMOWA Z MARCINEM FABJAŃSKIM Czy zawsze chciałeś zostać filozofem? Mniej więcej od 16-17 roku życia, czyli kiedy w liceum po raz pierwszy zetknąłem się z pismami niejakiego Fryderyka Nietzschego, ta myśl jakoś we mnie...