Świat, w którym żyjemy, powstaje z jakości naszych relacji.

-Martin Buber

Empatia to jedna z kluczowych kompetencji Inteligencji Emocjonalnej. Komunikacja Empatyczna  w zespole wspiera samoświadomość oraz zaufanie, jest krokiem w stronę budowania kultury organizacyjnej dbającej o poczucie bezpieczeństwa, będącego bazą do innowacyjnego i efektywnego działania. Empatia bezpośrednio przekłada się na większe zaufanie i zaangażowanie. 

Zadbanie o siebie, o swój dobrostan w trudnym czasie nagłych zmian pozwala przejść z trybu reaktywnego do trybu relacyjnego.  Na warsztatach Komunikacji  Empatycznej dotykamy między innymi: 

  • świadomości barier komunikacyjnych używanych w języku
    nawykowym
  • empatii dla siebie– umiejętności  zadbania o swój dobrostan emocjonalny oraz odporność w trudnych sytuacjach,
  • umiejętności  słuchania na głębszym poziomie  i empatycznego zgadywania potrzeb
  • szczerego wyrażania siebie