Coaching

„Wczorajsze myślenie określiło dzisiejsze myśli, a dzisiejsze myślenie tworzy myśli jutrzejsze”– Swami Suddhananda Giri.

Program Coaching to rodzaj pracy rozwojowej w formule „jeden na jeden”.

To proces który wspiera odkrywanie siebie: wartości, przekonań, ulubionych i utrwalonych sposobów działania, rodzaju temperamentu i tego jak współpracuje on z pełnioną w organizacji rolą. Coaching wspiera efektywność osobistą, skuteczność w obszarze komunikacji oraz pełniejsze wykorzystanie potencjału klienta. Budując samoświadomość, pozwala zobaczyć aktualne wyzwania z wielu perspektyw, zbadać potencjalne scenariusze rozwiązań i podjąć najlepsze działania. Przyspiesza pojawienie się efektów pracy nad wybranym tematem.

W jakich sytuacjach moje wsparcie może przynieść rezultaty?

· Gdy potrzebne jest zbudowanie lub odbudowanie zaangażowania zespołu i relacji z ważnymi osobami w otoczeniu klienta

· Gdy klient chce zacząć inaczej komunikować się ze swoim otoczeniem, odchodząc od języka dominacji do języka współpracy i partnerstwa

· Gdy klient chce budować i/lub rozwijać kulturę oparta na zaufaniu, empatii i współpracy

· Gdy klient albo organizacja dostrzega, że potencjał klienta nie jest w pełni wykorzystywany i nie ma pomysłu jak to zmienić

KONTAKT