Budowanie kultury opartej na dialogu i empatii

„Dwa monologi nie czynią dialogu”. – Jeff Daly

Prowadzę warsztaty które są odpowiedzią na potrzebę budowania w organizacji kultury i relacji opartych na umiejętności dialogu, efektywnego słuchania i empatii.


Rozumienie siebie, uważne słuchanie, umiejętność nazywania emocji, potrzeb oraz wartości, jak również formułowanie pytań prowadzących do zrozumienia drugiej strony, wznosi jakość dialogu na zupełnie nowy poziom.


Według Marshalla Rosenberga, empatia to nawiązywanie kontaktu z tym co jest żywe w drugim człowieku. Empatyczne słuchanie rozwija świadomość uczuć i potrzeb swoich i innych, jest drogą do wypracowywania rozwiązań typu wygrany-wygrany, czyli zaspakajających ważne potrzeby obu stron.


Dialog tego rodzaju
 w znaczący sposób przyczynia się do budowania kultury opartej na zaufaniu i partnerstwie stopniowo zastępując komunikację opartą na dominacji i autorytarności.Kształt warsztatów dopasowuję do specyficznych potrzeb i sytuacji organizacji.

KONTAKT