Szczerość w pracy

Szczerość w pracy

Czy jest możliwa? Dotyka ona bezpośrednio naszych przekonań na temat tego, czym jest miejsce pracy w naszym życiu, i jak dalece możemy dzielić się tym, co myślimy i czujemy. Szczerość dotyczy zarówno tego, co chcemy przekazywać na swój temat innym,…

Uważność

Uważność

Uważność wg Jona Kabata-Zinna to szczególny rodzaj uwagi: świadomej, skierowanej na obecną chwilę i nieosądzającej. Uważność według tego autora jest „jedynie praktycznym sposobem utrzymywania ściślejszego kontaktu z pełnią naszego istnienia przez systematyczny proces samoobserwacji, badania siebie i świadomego działania.” Skuteczne…

O perfekcjonizmie

O perfekcjonizmie

Co to jest? Niewiele pojęć jest tak skrajnie rozumianych, definiowanych i ocenianych jak perfekcjonizm. Przez wielu bywa utożsamiany z solidnym i dokładnym wykonywaniem swoich zadań, inni rozumieją to zjawisko jako uwagę skierowaną na szczegóły, dowodząc generalnie że perfekcjonizm to zjawisko…