BLOG

Czy jest możliwa? Dotyka ona bezpośrednio naszych przekonań na temat tego, czym jest miejsce pracy w naszym życiu, i jak
Uważność wg Jona Kabata-Zinna to szczególny rodzaj uwagi: świadomej, skierowanej na obecną chwilę i nieosądzającej. Uważność według tego autora jest
Co to jest? Niewiele pojęć jest tak skrajnie rozumianych, definiowanych i ocenianych jak perfekcjonizm. Przez wielu bywa utożsamiany z solidnym
Czym jest rezyliencja? Dobrym punktem wyjścia jest odwołanie się do świata fizyki, która definiuje rezyliencję jako odporność z jaką określony

WYWIADY W kontakcie ze sobą
No post found