O mnie

O MNIE

MARZANNA
MACIEJEWSKA
coach inteligencji emocjonalnej

Od kiedy pamiętam chciałam pracować z ludźmi, choć kiedy podjęłam tę decyzję nie bardzo chyba jeszcze wiedziałam co to ma konkretnie oznaczać.

Pracując jako HR Manager, zaczęłam się orientować, że zależy mi na czymś więcej niż skutecznym zarządzaniu projektami i procesami i mimo że wiele się nauczyłam w organizacjach dla których pracowałam, to brakowało mi czegoś niemierzalnego, a jednak szalenie istotnego.

Wtedy miałam poczucie niezdefiniowanego braku, dziś potrafię to nazwać. Chciałam kontaktu z ludzkimi marzeniami, emocjami, wątpliwościami, obawami, inspiracjami – całą tą tkanką ludzkiego życia która sprawia że jest ono zarówno fascynujące jak i czasami trudne. Chciałam towarzyszyć ludziom w ich wyborach, inspirować do pójścia za tym co dla nich ważne, wspierać w autentycznym, odważnym życiu. Ta potrzeba okazała się tak silna, że zaowocowała decyzją założenia własnej działalności. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń które pomogły mi w zdobyciu solidnych podstaw wspierania ludzi i organizacji w procesie zmiany. Jestem akredytowanym przez ICF coachem PCC, ukończyłam wiele szkoleń w obszarze uważności (mindfulness), Porozumienia Bez Przemocy i inteligencji emocjonalnej.

Od ponad dziesięciu lat towarzyszę ludziom i zespołom w zmaganiach z wyzwaniami które przed nimi stoją. Pracując indywidualnie, pomagam klientom w zidentyfikowaniu tego co istotne, połączenia się z marzeniami, stanięcia przed obawami i odnalezieniu w sobie odwagi aby zacząć działać inaczej.
W pracy z organizacjami – na warsztatach i szkoleniach które prowadzę, skupiam się na szerzeniu wiedzy i budowaniu umiejętności w obszarze inteligencji emocjonalnej i komunikacji empatycznej.

Jestem niepokornym, wolnościowym duchem, i bardzo lubię się uczyć co oznacza że również w mojej pracy wyznaję zasadę że nie ma jednej drogi ani metody dobrej dla każdego. Korzystam więc ze wszystkiego czego się nauczyłam, nie przywiązując się do jednego, jedynego, właściwego modelu, metodologii czy podejścia. Stale się rozwijam, starając się uczyć u źródeł – u wyjątkowych nauczycieli na całym świecie.

Klienci mówią o mnie że jestem ciepła i jednocześnie wymagająca. Sama widzę to tak, że zachęcam ich do tego aby się nie poddawali i angażowali we własne wybory i swoje życie. Często słyszę po sesjach że klient ma poczucie wewnętrznego spokoju i energii do działania.
Kiedy nie pracuję, można mnie spotkać przemierzającą na rowerze ścieżki wzdłuż Wisly.
Moją drugą pasją jest joga, którą praktykuję regularnie od wielu lat i która oddaje mi nieocenione przysługi w codziennym życiu.

Moi klienci to:

Link do referencji